« Sharanagata Dinarta Paritrana Parayane - Prayoga from SaptashatiKothamangalam Vasudevan Namboothiri »