Sri Kamakoti Mandali  
   
line decor
  HOME  ::  
line decor
   
 
STOTRA SAHITYA

 

Sri Mahaganapati

Ucchishta Maha Ganapati Dhyanam: Sri Harsha Ramamurthy

Ganadhipa Pancharatnam: Sri Sacchidananda Shivabhinava Nrsimha Bharati

Ucchishta Ganapati Stavaraja: Rudrayamala Tantra

Mahaganapati Akshamala Trishati: Bhavishottara Purana

Gokarna Ganapati Stava: Sri Sacchidananda Shivabhinava Nrsimha Bharati

Mahaganapati Murti Vaibhavam: Dhyanas for 112 forms of Ganapati

 

 
Sri Parashakti

Mahatripurasundari Suprabhata Stava: Asthana Vidvan Brahmasri K P Shankara Shastri

Minakshi Navaratnamalika: Ashthana Vidvan Brahmasri K P Shankara Shastri

Rajarajeshwari Pancharatnam: Asthana Vidwan Brahmasri K P Shankara Shastri

Mukambika Sahasranama Stotra: Skanda Purana - Mukambika Mahatmya

Mukambika Ashtottara Shatanamavali: Skanda Purana - Mukambika Mahatmya

Navadurga Puja Paddhati: Kalpokta - compiled by Sri Harsha-ji

Sharada Geetham: Sri Chandrashekhara Bharati

Sharada Suprabhata Stava: Traditional

Sharada Stava: Sri Chandrashekhara Bharati

Kamakshi Annapurna Girija Dashakam: Sri Chandrashekhara Bharati

Jnanaprasunambika Stava: Traditional

Kantimatyashtakam: Sri Sacchidananda Shivabhinava Nrsimha Bharati

Sharada Mahima Stava: Sri Sacchidananda Shivabhinava Nrsimha Bharati

Rajarajeshwari Mantra Matrika Stava: Traditional

Minakshi Stuti: Sri Chandrashekhara Bharati

Mukambika Stotram: Traditional

Saptaratnamalika: Mahakavi Kalidasa

Lalita Trishatyatmaka Panchadashi Stuti: Sri Chandrashekhara Bharati

Vidhimanasahamsa Stotram: Sri Sacchidananda Shivabhinava Nrsimha Bharati

Mula Mantratmaka Stava: Sri Abhinava Svayamprakasha Ramananda Saraswati

Balambika Dashakam: Traditional

Bhavasodari Ashtakam: Sri Sacchidananda Shivabhinava Nrsimha Bharati

Bhramarambika Stotram: Durvasa Deshikendra

Bhramari Stotram: Maharshi Garga

Annapurna Ashtottara Shatanama Stotram: Rudrayamala Tantra

Kulasundari Annapurna Sahasranama Stotram: Rudrayamala Tantra

Mula Durga Ashtottara Shatanama Stotram: Vishvasara Tantra

Bhadrakali Ashtottara Shatanama Stotram: Traditional

Rajashyamala Sahasranama Stotram: Saubhagya Lakshmi Kalpa

Vairagya Stotram: Traditional

Bala Muktavali Stotram: Traditional

Abhirama Sundari Stotram: Traditional

Kamalambika Stotram: Sri Anantanandanatha (Brahmasri Svami Shastrigal of Guhananda Mandali)

Dakshina Kali Karpuradi Stotram: Mahakala

Mahamari Kalpa: Vayu Purana

Mantrasiddhi-prada Adya Kali Dhyanam: Traditional

Laghu Saptashati Stotram: Sri Prithvidharacharya

Mantrasiddhiprada Mahadurga Ashtottara Shatanama Stotram: Haragauri Tantra

Sri Bala Tripurasundari Khadgamala Stotram: Sri Mantra Kosha

Srichakra Mahalakshmi Stotram: Saubhagyalakshmi Kalpa

Dashamayi Bala Stotram: Meru Tantra

Mahavidya Tara Tattvarahasya Dhyanam: Ekavira Kalpa

Garbharakshambika Stotram: Traditional

Sarvasiddhikari Stuti: Kadimata

Bala Tripurasundari Pancharatna Stotram: Tantrokta

Kali Medha Dikshopanishat: Tantrokta

Saubhagyavidya Kamakshi Stotram: Lalitopakhyanam

Durga Saptashati: Answers to some common queries

Indrakshi Kavacha Stotram: Traditional

Shulini Durga Sahasranama Stotram: Akashabhairava Kalpa

 

 
Sri Mahadeva

Chintamani Dakshinamurti Stava - Traditional

Dakshinamurti Mulamantratmaka Ashtottara Shatanama Stotram - Traditional

Lingodbhava Stotram: Maharshi Vasistha

Minakshi Sundareshwara Stuti: Halasya Mahatmyam

Sharabheshwara Ashtottara Shatanama Stotram: Sri Nrsimha

Sundareshwara Stotram: Varuna

Sundaratandava Stotram: Patanjali

Chidambaresha Stotram: Patanjali and Vyaghrapada

Dehastha Devata Chakra Stotram: Mahamaheshvara Abhinavaguptapada

Shiva Stotram: Bhairava Krta

Shivopanishat: Traditional

Ardhanarishvara Stotram: Brahma Prokta

Mahakailasanatha Dhyanam: Ramachandra Prokta

Bhairava Stava: Mahamaheshvara Abhinavagupta

Panchakshari Mahamantra Nyasa Vidhi: Traditional

Devikrta Shiva Stavaraja: Sukshmagama

Tikshnadamshtra Kalabhairavashtakam: Traditional

Dakshinamurti Ashtottara Shatanama Stotram - Traditional

Maharudra Shakti Nyasa: Traditional

Vyapohana Stotram: Linga Purana

Ashtatrimshatkalarchanam: Urdhvamnaya Tantra

Panchavarana Shiva Mahastotram: Shiva Mahapurana

Shivapujastava: Jnanashambhu

Shodasha Matrikadhishvara Stava: Mahamaheshvara Abhinavagupta

 

 
Sri Narayana

Venkatesha Karavalambana Stotram: Sri Vrddha Nrsimha Bharati

Santanagopala Stotram: Putra Shataka

Achyutashtakam: Adi Shankaracharya

Harinama mala: Mahabali

Pandava Gita: Traditional

Vishnu Sahasranama: Purusha Sukta Nyasa and Shapamochana

Vitthala Stavaraja: Vamakeshwara Tantra

Dattatreya Stavaraja: Rudrayamala Tantra

Vishnorashtavimshati Nama Stotram: Traditional

Venkateshvara Vajra Kavacha Stotram: Markandeya

Guruvayupuradhisha Stotram: PalakkulaM Trivikraman Nambudari

Kshetra Narayana Stotram: Traditional

Sri Varadaraja Stava: Sri Appayya Dikshita

Sri Mahasudarshana Ashtottara Shatanama Stotram: Vihagendra Samhita

Narasimha Gadya Stuti: Traditional

Nrisimha Mrityunjaya Stotram: Narasimha Purana

Dvadasha Murti Panjara Nyasa: Traditional

Ranganatha Ashtottara Shatanama Stotram: Traditional

 

Other Deities

Chandrashekhara Bharati Sadguru Paduka Stava

Shankara Gurunatha Pancharatnam: Sri Bhashyam Svami

Subrahmanya Bhujanga Stotram: Adi Shankaracharya

Brahmanya Pancharatnam: Traditional

Shankara Bhagavatpada Seva Padyavali: Sri Bhashyam Svami

Rogapanayana Suryashtakam: Samba Purana

Apaduddharaka Dvadashamukha Hanuman Stotram: Uddamareshvara Tantra

Guha Panchakam: Traditional

Simha Panchakam: Uddamareshvara Tantra

Sitakrtam Vahnyashtakam: Kurma Purana

Mahashasta Kavacham: Traditional

Durvasa Dhyanam: Acharya Amritavagbhava

Subrahmanya Kavacham: Kaumara Tantra

Nandikeshvara Kashika: Nandinatha

Chittasantoshatrimshika: Mahamaheshvara Siddha Nagarjuna

Sankatamochana Hanuman Stotram: Sri Maheshvarananda Sarasvati of Sumeru Peetham

Adbhuta Anjaneya Stotram: Shivakrta

Shanmukha Avarana Puja Stotram: Kumara Tantra

Subrahmanya Gadyam: Traditional

Sankatamochana Hanuman Stotram: Goswami Tulsidas

Urdhvamnaya Guru Stotram: Rudrayamala Tantra

Guru Stotram: Sri Bhaskararaya

Hanuman Langulastra Stotram: Traditional

Apaduddharaka Hanuman Stotram: Vibhishana

Shanmukha Hanuman Stotram: Parashara

 

 

 


 

 
       
Only search Sri Kamakoti Mandali